Savoie

Frankrigs Alper

Savoie - Historie

Savoie var i flere hundrede år en del af det Romerske Kejserrige. Efter dette rige gik i opløsning i slutningen af 400-tallet, blev Savoie en del af det frankiske rige i 500-tallet. Det frankiske rige svarer groft sagt til det nuværende Frankrigs område. Senere var det en del af Kongeriget Bourgogne, men da kongehuset her uddøde i 1032, overgik det til det Tysk-Romerske Kejserrige.

 

I  1416 blev Savoie ”forfremmet” til et selvstændigt hertug-dømme. I de foregående 30 år var Savoie vokset ned til Middelhavet med Nice og med området omkring Geneve by. Derudover bestod Savoie også af en del af Piedmonte i det nuværende Italien inkl. Torino, som var kommet til i slutningen af 1200-tallet.

I 1563 flyttede man hovedstaden fra Chambéry til Torino. I 1720 blev Hertugdømmet yderligere udvidet med øen Sardinien. Hele området blev nu kendt under Kongeriget Piedmonte-Sardinien. Efter at have været midlertidigt opslugt af Napoleon d. 1.’s erobring af det meste af Europa, så blev Genova i det nuværende Italien tilføjet i 1815 efter Napoleon d. 1’s fald fra magten.

 

Kongeriget Piedmonte-Sardinien, som efterhånden ikke var helt lille mere,  havde i midten af 1800-tallet en Premier-minister ved navn Camillo Benso (Greve af Cavour). Han førte an i samlingen af Italiens mange mindre og større selvstændige områder, og senere, i 1870 blev Italien et samlet land.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Frankrig hjalp til med Italiens samling,  fik de som tak for hjælpen i 1860 det oprindelige Savoie område samt Nice. Siden da har Savoie hørt med til Frankrig. Den familie, der herskede over Savoie, regerede fra 1003 og blev senere konger af Sardinien og senere igen konger af Italien. Denne titel blev afskaffet i 1946, og dermed blev dette kongehus en af de længst regerende monarkfamilier i verden.

Tekstboks: Øget selvstændighed
P.g.a. af Savoie’s selvstændige fortid er der i nyere tid kræfter, der taler for en større uafhængig-hed for Savoie i forhold til Frankrig.  I 1998 fik en af disse bevægelser én plads ud af 23 ved det regionale valg. Meningsmålinger har vist, at en ikke ubetydelig del af Savoie’s befolkning Tekstboks: Omskiftlige forhold
Savoie har gennem historien tilhørt 3 store Kejserriger. Først det gamle Romerske Kejser-rige, derefter det Tysk-Romerske Kejserrige (som ophørte i 1806 efter mere end 1000 år) og til sidst et par

Kort over det oprindelige Savoie med den italienske del.

Tekstboks: Camillo Benso (Greve af Cavour) var Premierminister   for Piedemonte-Sardien i midten af 1800-tallet og en af hovedkræfterne bag